By using this website, you agree with the cookie conditions.

Disclaimer

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Masseur aan de deur.

Masseur aan de deur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website en voor mogelijke schade die daaruit voortvloeit.