Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Algemene gebruikersvoorwaarden website Masseur aan de deur

Op onze Website bieden Masseurs aan de deur (verder “partner-behandelaars”) die aangesloten zijn bij Masseur aan de deur, hun diensten aan.

Om gebruik te maken van onze website dien je jezelf te registreren bij Masseuraandedeur.nl De registratie is gratis.
Met je e-mailadres en wachtwoord kun je vervolgens inloggen op onze website. Klik voor registreren op onderstaande link.

Op onze website kun je een behandelaar en de gewenste behandeltijd uitzoeken en boeken. Daarnaast kun je cadeaubonnen bestellen.
Zodra jouw boeking en betaling is ontvangen door Masseur aan de deur, ontvang je daarvan een bevestiging per e-mail en per sms.
Als je geen bevestiging hebt ontvangen dien je zo spoedig contact met ons op te nemen via info@masseuraandedeur.nl om na te gaan of je boeking is bevestigd bij de door jou gekozen behandelaar.

Masseuraandedeur.nl neemt de boeking en betaling aan en verwerkt de boekingen/aankoop en betalingen in de hoedanigheid van handelsagent voor haar partner-behandelaars.

Als handelsagent van onze partner-behandelaars zijn wij bevoegd om namens hen boekingen af te sluiten. Door de bevestiging van de boeking, schriftelijk of per email, komt de boeking definitief tot stand met de partnerbehandelaar. Dit betekent dat de uitvoering van de diensten c.q. behandeling de verantwoordelijkheid is van partner- behandelaar. Masseur aan de deur is derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de geleverde diensten. Masseur aan de Deur is daarentegen verantwoordelijk voor het verder brengen van aankoop/boekingen van de diensten richting partner-behandelaar.

Annuleringen

Naast annuleringen is in beginsel de Nederlandse wet van toepassing. Indien een boeking of afspraak wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Boekingen

Indien je een Boeking (geheel of gedeeltelijk) ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt annuleert, heb je recht op een terugbetaling van het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode.
Annuleringen van Boekingen dienen te worden gedaan via uw Masseur aan de deur account op de website.
Een boeking gemaakt binnen 24 uur voor de behandeling kan niet meer worden gewijzigd en is definitief.
Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling wordt gedaan wanneer getracht wordt te annuleren binnen 24 uur voor een geboekte afspraak.
Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van Boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de ter beschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Cadeaubonnen

Binnen veertien dagen na een bevestigde boeking voor een cadeaubon, kan wel gebruikt worden gemaakt van de wettelijke herroepingsrecht. Je hebt dan recht op de terugbetaling van de cadeaubon, mits de te annuleren bevestigde cadeaubon niet gebruikt is om een afspraak te maken.

De door masseur aan de deur uitgegeven cadeaubonnen zijn maximaal een jaar geldig na uitgifte. Elke Masseur aan de Deur Cadeaubon heeft een bepaalde waarde die exclusief besteed kan worden op masseuraandedeur.nl Onze Digitale Cadeaubonen hebben een unieke code die je op de betaalpagina van onze site kunt invullen. De waarde van de Massage Cadeaubon wordt dan automatisch in mindering gebracht op het totaal te betalen bedrag.

Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart. 

Feedback

Graag horen we de ervaringen van klanten met onze partner-behandelaars.
Complimenten en klachten kunt u sturen naar info@masseuraandedeur.nl

Bij klachten zullen wij het probleem met de partner behandelaar proberen op te lossen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal Masseur aan de Deur naar eigen goeddunken en naar redelijkheid en billijkheid met een passende oplossing proberen te komen. Dit laat onverlet dat Masseur aan de deur niet aansprakelijk is voor de door partner behandelaar geleverde diensten.